Обяви за работа в Плевен от bg-rabota.com


Обяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Плевен - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Плевен - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Плевен - Друг обслужващ персонал


Плевен - Лекари


Плевен - Сервитьори и бармани


Плевен - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Плевен - Лекари


Плевен - Сервитьори и бармани


Плевен - Готвачи


Плевен - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Плевен - Сервитьори и бармани


Плевен - Обслужващ персонал в транспорта


Плевен - Административни приложни специалисти


Плевен - Други преподаватели


Плевен - Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях


Плевен - Посредници в търговията и продажбите


Плевен - Административни приложни специалисти


Плевен - Друг помощен административен персонал


Плевен - Лекари


Плевен - Продавачи в магазини


Плевен - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Плевен - Машинни механици и монтьори


Плевен - Приложни специалисти по финанси и математика


Плевен - Машинни механици и монтьори


Плевен - Приложни специалисти по финанси и математика


Плевен - Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство


Плевен - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Плевен - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


Плевен - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Плевен - Секретари с общи функции
Общо 283 обяви Страница от 10  Предишна | Следваща